Політика конфіденційності

Дані правила обробки, зберігання та захисту даних клієнтів (далі Правила) визначають порядок поводження з даними користувачів (далі Користувач), зареєстрованих на сайті lasoon.net (далі Сайт).

1. Основні положення.

Погоджуючись з цими Правилами, Користувач дає дозвіл на збір, зберігання, використання та розголошення своїх даних, (в т.ч., але не обов'язково, персональних даних), відповідно до цих Правил та Законів України «Про захист прав споживачів», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Правила дійсні з моменту реєстрації Користувача на Сайті.

2. Збір та використання персональних даних про Користувача.

Дані Користувача є інформацією з обмеженим доступом.

Дані Користувача зберігаються на сервері Сайту і обробляються за допомогою програмного забезпечення Сайту.

Мета обробки даних Користувача: для забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері податкового та бухгалтерського обліків, реклами, інших відносин, для яких використовуються дані користувачів.

На Сайті можуть бути зібирані, збережені і використані наступні персональні дані Користувача:

Користувач погоджується з тим, що передані їм дані можуть використовуватися для:

3. Розголошення наданих Користувачем даних.

Дані Користувача надаються третім особам в наступних випадках:

4. Видалення наданих даних (в т.ч. персональних даних) і відмова від розсилки.

У разі, коли Користувач не хоче більше користуватися послугами сервісів Сайту, його дані, зазначені у пункті 2, підлягають деактивації і стають недоступними. Деактивацію своїх даних Користувач може виконати на сторінці «Профіль користувача».

Сайт залишає за собою право використовувати дані Користувача, зазначені у пункті 2, з метою, для якої ця інформація була зібрана, протягом одного місяця після деактивації інформації, щоб завершити надання послуг (повернення грошей, гарантійні вимоги, відповіді на запити клієнтів).

Зареєстровані Користувачі мають право відмовитися від отримання будь-яких рекламних матеріалів щодо послуг, які надаються через сервіси Сайту, у тому числі розсилки електронною поштою. Це можна зробити, зайшовши на сторінку «Профіль користувача».

5. Захист даних.

Сайт зобов'язується вживати належних заходів безпеки для захисту від незаконного втручання або неправомірного зміни, розголошення або знищення даних Користувача.